Tag: Ca Trù

Ca Trù được coi là thể loại nhạc truyền thống được tôn sùng nhất của Việt Nam. Cần được phát triển và bảo tồn nét văn hóa đặc sắc này của dân tộc.