Nghệ Thuật

Ca Trù Xưa Và Nay

Ca Trù Xưa Và Nay

Cùng khám phá ca trù xưa và nay. Sau Cách mạng Tháng 8, bị xem là trò chơi hư hỏng. Năm 2009 thì chính phủ đề cử Ca Trù là bộ môn Di sản thế giới UNESCO.

Lịch Sử