Siêu Cấu Tạo

Nghệ Thuật

Ca Trù Xưa Và Nay

Ca Trù Xưa Và Nay

Cùng khám phá ca trù xưa và nay. Sau Cách mạng Tháng 8, bị xem là trò chơi hư hỏng. Năm 2009 thì chính phủ đề cử Ca Trù là bộ môn Di sản thế giới UNESCO.

Lịch Sử

Lịch Sử Quốc Tế Phụ Nữ

Lịch Sử Quốc Tế Phụ Nữ

Ngày 08/03/1910 lịch sử, Chủ tịch Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày Quốc Tế Phụ Nữ để kỷ niệm những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới.